Latest Posts

292 Views

  • 17 กรกฎาคม 60

ส.ทร ยกพลขึ้นบก ร่วมปกป้อง Gen Z : ไม่สูบ

ส.ทร.เป็นกลุ่มสื่อกลุ่มสำคัญที่จะมีบทบาทในการลดอัตราการสูบบุหรี่ และเปลี่ยนค่านิยมทหารเรือในการลด ละเลิกสูบ และร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ เพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน

281 Views

  • 8 กรกฎาคม 60

ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษางดบุหรี่ อิ่มบุญ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ไร้ควันบุหรี่

นครนายกร่วมใจรณรงค์ "ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษางดบุหรี่ อิ่มบุญ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ไร้ควันบุหรี่" คลินิกฟ้าใสศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มศว นครนายก จัดกิจกรรมดีๆ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา

119 Views

  • 21 กรกฎาคม 60

"การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16" 24-26 กรกฎาคมนี้

24 - 26 กรกฎาคม 2560 พบกันที่การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ เป็นเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ในแวดวงผู้ทำงานด้านการควบคุมยาสูบ ทั้งนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม

343 Views

  • 11 กรกฎาคม 60

เข้าพรรษานี้ โอกาสดีๆ หยุดทำร้าย ทำลายปอด...ด้วยการเลิกบุหรี่

ประสบการณ์ตรง จากสาวแกร่งที่สูบบุหรี่กว่า 18 ปี เลิกได้เพราะปฏิบัติธรรม ได้แง่คิด ได้ข้อสรุป...ไม่ว่าจะเริ่มและเลิก ทุกอย่างอยู่ที่ใจ....

143 Views

  • 12 กรกฎาคม 60

เลิกดูด (บุหรี่) หันมาดื่ม (นม)

อาจารย์ สง่า ดามาพงษ์ ได้เขียนบทความนี้ลงในหนังสือพิมพ์มติชน Smartonline ขอคัดลอกบางตอนมานำเสนอ เพื่อให้กับแฟนๆ smart ได้เตือนใจ ได้ข้อคิดดีๆ ต่อคนที่สูบบุหรี่ที่กำลังคิดจะเลิกสูบ

229 Views

  • 6 กรกฎาคม 60

หนุนรุ่นจิ๋ว ช่วยรุ่นใหญ่ สกัดควันร้ายบุหรี่ ....

สื่อมวลชนกระบี่อาสาฯ ร่วมกับโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ Gen Z ไม่สูบบุหรี่ จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และวันต่อต้านยาเสพติด

197 Views

  • 29 มิถุนายน 60

20th Century Women

"หนังใหม่ปี 2016 อยากเห็นฉากลูกวัยรุ่นย้อนแม่แรงๆ จุใจก็เรื่องนี้เลยนะครับ ดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัว นี่ขนาดแม่เรื่องนี้พูดไม่มากเท่าไร"

Latest E-Books