Latest Posts

91 Views

  • 21 พฤศจิกายน 60

The Assassin 2 ตอน "เพียงลมพัดผ่าน"

The Assassin 2 "เพียงลมพัดผ่าน" ภาพยนตร์ที่ "เด็กคิด เด็กทำ ให้เด็กดู" ยังคงมีจุดขายอยู่ที่การสร้างสื่อน้ำดีให้น่าดี สอดแทรกเนื้อหาสาระอย่างปัญหา "บุหรี่" เข้าไปเพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของอันตรายพิษภัยของบุหรี่"

87 Views

  • 20 พฤศจิกายน 60

สร้างความยั่งยืนในชุมชน "ค่ายธรรมต่อต้านบุหรี่และยาเสพติด"

มหาวิทยาลัย บ้าน วัด โรงเรียน (ม.บวร) บูรณาการร่วมสร้างความยั่งยืนในชุมชน ในการป้องกันและแก้ปัญหาเด็กติดบุหรี่ และยาเสพติด เปิด "ค่ายธรรมต่อต้านบุหรี่และยาเสพติด)

209 Views

  • 13 พฤศจิกายน 60

โรคหลอดเลือดสมอง

การสูบบุหรี่ทำให้เกิดการแตกของเส้นเลือดในสมอง ที่โป่งพองเพิ่มขึ้นสองเท่า ทำให้คนไทยเสียชีวิตถึง 58,500 คน ในปี พ.ศ.2556

156 Views

  • 7 พฤศจิกายน 60

เพิ่มวันหยุดให้ พนง.ไม่สูบบุหรี่

เพิ่มวันหยุดพักร้อนให้อีก 6 วันต่อปี ให้กับพนักงานปอดสะอาดที่ไม่สูบบุหรี่ เพื่อเป็นการชดเชยที่ต้องทำงานมากกว่าคนสูบบุหรี่ที่ต้องออกไปสูบบุหรี่บ่อย ๆ นับเป็นไอเดียที่ดีมาก ๆ

77 Views

  • 7 พฤศจิกายน 60

31 ปี สร้างสังคมปลอดบุหรี่

นอกจากการผลักดันนโยบายกฎหมายแล้ว งานประจำของเราคือการทำงานภาคประชาชนกับเครือข่ายต่าง ๆ ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความตื่นตัวถึงพิษภัยของบุหรี่และสร้างกระแสเพื่อผลักดันนโยบายและกฎหมาย

139 Views

  • 2 พฤศจิกายน 60

สร้างภูมิคุ้มกันเหล้า - บุหรี่ "ตามคำพ่อสอน" โรงเรียนโคกขาม

โรงเรียนคำพ่อสอน คือ กลุ่มโรงเรียนและครูที่รวมตัวกันเพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาสู่การปฏิบัติ 3 คำสอน

3,693 Views

  • 1 พฤศจิกายน 60

24 ชายหาดดัง สร้างอากาศดี๊ดี ปลอดควันบุหรี่

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรฯ คืนความสุขให้ประชาชนด้วยการประกาศสั่งห้ามสูบบุหรี่ใน 24 ชายหาดดัง ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปี และปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

126 Views

  • 1 พฤศจิกายน 60

Time Regained (Le Temps retrouve')

หนังหายาก สูบบุหรี่ และปีนกระไดดูปี 1999 ของผู้กำกับชาวชิลี Raul Ruiz ความยาวสองชั่วโมงครึ่ง รับประกันความไม่สนุก

Latest E-Books