Latest Posts

151 Views

  • 23 มีนาคม 60

ประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2559 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

การดำเนินงานช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้ดำเนินนโยบายและบทบาทในการควบคุมยาสูบ ได้ตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้

253 Views

  • 20 มีนาคม 60

สร้าง อสม.รุ่นจิ๋ว ช่วยเลิกบุหรี่ในผู้สูงอายุ

"มศว. 108 ไอเดียเจ๋ง สร้าง อสม.รุ่นจิ๋ว ช่วยเลิกบุหรี่รับมือสังคมผู้สูงอายุเพื่อลดค่ารักษาพยาบาล ที่รัฐบาลต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายปีละมหาศาล สร้างชุมชนผู้สูงอายุต้นแบบ เพื่อสร้างสุขภาวะองค์รวมด้านการควบคุมยาสูบ"

147 Views

  • 16 มีนาคม 60

บทบาทสำคัญของ อสม.กับการรณรงค์และช่วยคนเลิกบุหรี่

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเรียกสั้นๆ ว่า อสม. ผู้มีความใกล้ชิดกับประชาชน อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน ซึ่งเป็นจุดแข็งในการควบคุมยาสูบและดูแลสุขภาพของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ

201 Views

  • 13 มีนาคม 60

ควันบุหรี่ในหนังอังกฤษ 2 เรื่อง

มีซีรียส์ดีๆ จากบีบีซี 2 เรื่อง ที่บ้านเราคงมีน้อยคนรู้จักหรือได้ดู ทั้งสองเรื่องเกี่ยวกับหน่วยสืบราชการลับอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

295 Views

  • 13 มีนาคม 60

ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน : เลิกสูบง่ายขึ้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าขต่างช่วยกันรณรงค์ในโครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน"

680 Views

  • 13 มีนาคม 60

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ พ.ศ.2560

"ในที่สุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก็ลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 202 เสียงต่อ 0 งดออกเสียง 8 เสียง เห็นชอบ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ ซึ่งรอโปรดเกล้าออกเป็นกฎหมายต่อไป"

155 Views

  • 21 กุมภาพันธ์ 60

คลิปแบบไหนโดนใจ Gen Z ใครๆ ก็ like ใครๆ ก็แชร์

"คลิปแบบไหน ใคร ๆ ก็ Like ใครๆ ก็แชร์ และโดนใจ Gen Z อย่างพวกเรา" การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อ Gen Z Strong เลือกไม่สูบ

Latest E-Books