Latest Posts

2,104 Views

  • 19 ตุลาคม 61

บุหรี่ครองแชมป์มัจจุราชคร่าชีวิตคนไทย

ผลวิจัยชี้ชัดอายุหดหายไปเกือบ 18 ปี ด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ พบชายไทย 1 ใน 6 ต้องทุกข์ทรมานก่อนตาย เป็นโรคเรื้อรังจนสูญเสียคุณภาพชีวิตที่ดี

2,795 Views

  • 17 ตุลาคม 61

Conference On Tobacco or Health (APACT) การประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีโอกาสเป็นตัวแทนของเครือข่ายครูเข้าประชุมระดับนานาชาติ The 12th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT) ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

754 Views

  • 15 ตุลาคม 61

ชวนครู พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

การขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบและงานบุหรี่ ครูคือบุคคลสำคัญที่จะช่วยสกัดนักสูบหน้าใหม่ ในโรงเรียน เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จึงได้ชวนครูเครือข่ายนักรณรงค์ร่วมสร้างและพัฒนานวัตกรรมการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในโรงเรียนของตนเองเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

651 Views

  • 11 ตุลาคม 61

สื่อมวลชน : ผลิตคลิปโดนใจ เพื่อการสื่อสารรณรงค์ในยุค 4.0

ศูนย์ข่าวปลอดควัน มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น ผลิตคลิปรณรงค์ด้วยแอฟง่ายๆ ที่สามารถตัดต่อผ่านมือถือ smart phone เพื่อสื่อสารการรณรงค์ในยุค 4.0

1,078 Views

  • 5 ตุลาคม 61

สูบบุหรี่ในตลาดปรับ 5,000 บาท จริงจังแค่ไหน? ถ้าทุกคนมีส่วนร่วม

ตลาดเท่งเถิดเทิง ไนท์วินเทจ จังหวัดนครนายก จับมือกับคลินิกฟ้าใสศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว ทำ "ตลาดเท่งปลอดบุหรี่ 100%" เรื่องดีๆ ที่ต้องช่วยกัน "ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท" เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

409 Views

  • 28 กันยายน 61

รู้หรือยัง "หลาดภูเก็ต" ปลอดบุหรี่แล้วนะ

เครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต MOU ร่วมให้หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่ เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นด้านวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านสุขภาพ....

268 Views

  • 24 กันยายน 61

เยาวชนอุบลฯ สืบสานวัฒนธรรม เพื่อท้องถิ่นปลอดบุหรี่

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ชมรมสื่อมวลชนสีขาว ร่วมศิลปินหมอลำสื่อวัฒนธรรมจังหวัดอุบลฯ จัดกิจกรรมประกวดฟ้อนรำประกอบเพลงจากอัลบั้มสื่อวัฒนธรรมหมอลำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ....

Latest E-Books