Latest Posts

205 Views

  • 18 เมษายน 61

ด่วน! ชวนประกวดผลิตสปอตโฆษณา "Gen Z รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า"

"สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (TYI) ผุดไอเดียชวนคนรุ่นใหม่ร่วมผลิตสปอตโฆษณาเพื่อสื่อสารถึงผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2018 : "บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ"

105 Views

  • 23 เมษายน 61

ครอบครัวคือหัวใจลุงวัน

ลุงวันเป็นคนแม่สอด จังหวัดตาก มาทำมาหากินทำงานก่อสร้าง อยู่ในหมู่บ้านของเรา เขาขยันทำงานหนักเอาเบาสู้ จนเป็นตัวอย่างให้ใครต่อใครได้เห็นและชื่นชมลุงวันกันทุกคน

260 Views

  • 13 เมษายน 61

เดินทางปลอดภัย เริ่มต้นที่ขนส่ง...ขนส่งสระบุรีปลอดบุหรี่

เทศบาลเมืองสระบุรี โดยนายกเทศมนตรี นายภานุพงศ์ ทิพยเศวต ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี สถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่เทศาบาลเมืองสระบุรี ผู้ประกอบการขนส่งรถร่วมต่างๆ ประกาศเป้าหมายเพื่อให้สถานที่สาธารณะเป็นเขตที่ปลอดบุหรี่ และห้ามจำหน่ายบุหรี่ในขนส่ง

1,907 Views

  • 11 เมษายน 61

"ตลาดน้ำดำเนินปลอดบุหรี่" แล้วนะออเจ้า

"MOU" ข้อตกลงร่วมกันสร้างสรรค์อากาศบริสุทธิ์ ที่ตลาดน้ำดำเนินต้นแบบตลาดปลอดบุหรี่ ให้เป็นตลาดการท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย ทั้งผู้ค้าและผู้มาเที่ยว"

379 Views

  • 9 เมษายน 61

รางวัลสำหรับแบบอย่างดีๆ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

นับเป็นครั้งที่ 9 แล้ว สำหรับการมอบโล่รางวัลให้กับดารา ศิลปิน และวงการสื่อสาร ที่ได้รับความร่วมมือในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ อีกทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนที่ชื่นชอบและคนรุ่นใหม่ที่จะไม่สูบบุหรี่ในอนาคต ....เป็น Gen Z Gen Strong : เลือกไม่สูบ

146 Views

  • 20 เมษายน 61

การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในสถาบันอุดมศึกษา

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์ุ แพทย์ชำนาญพิเศษ โรคปอดและทรวงอก โรงพยาบาลจุฬาฯ ได้เปิดเผยถึงข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเด็กไทย พบว่า 4.7% ของเด็กชายและ 1.9% ของเด็กหญิงสูบบุหรี่ไฟฟ้า

329 Views

  • 6 เมษายน 61

วันแห่งความรักษ์สุขภาพ "รักไร้ควัน"

ไม่มีคำว่าสายในการที่จะเลิกสูบบุหรี่ ถ้าคนในครอบครัวให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ก็สามารถพิชิตบุหรี่ได้สำเร็จ ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเลิกบุหรี่ เลิกเร็ว สุขภาพคืนเร็ว ...เราเชื่อว่า "คุณทำได้ได้"

533 Views

  • 2 เมษายน 61

"โรงเรียนปลอดบุหรี่ ลดนักสูบหน้าใหม่ได้จริง"

แถลงข่าวผลการประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ ลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียน นักเรียนมีความรู้และทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ที่ถูกต้อง และมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่สูบบุหรี่...ในอนาคต...

Latest E-Books