Latest Posts

155 Views

  • 11 พฤษภาคม 61

นายกห่วงสุขภาพคนไทย...เลิกสูบบุหรี่ หันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการดื่มนม

วันที่ 31 พฤษภาคม เป็น "วันงดสูบบุหรี่โลก" และวันที่ 1 มิถุนายน "วันดื่มนมโลก" ซึ่งมีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งสิ้น การรณรงค์จึงทำให้ทุกคนหันมาสนใจ ใส่ใจในสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้าง...

1,906 Views

  • 21 มิถุนายน 61

อยากให้คน "สูบบุหรี่" ได้อ่าน "ความในใจที่พูดไม่ได้"

บทความที่จะเผยแพร่นี้ เป็นของคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดเขียนเอาไว้ ใครที่มีแฟนสูบบุหรี่ต้องอ่านหรือใครที่ติดบุหรี่ก็ต้องอ่าน ถือว่าเป็นข้อคิดและแง่คิดได้อย่างดีทีเดียว....

777 Views

  • 14 มิถุนายน 61

"กลุ่มเซ็นทรัล" ประกาศเป็นองค์กรปลอดบุหรี่ 100 % ภายใน 5 ปี

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ "กลุ่มเซ็นทรัล" แถลงข่าวเปิดตัว "สมาพันธ์เครือข่ายเซ็นทรัลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร "ปลอดบุหรี่ 100% ภายใน 5 ปี" ในวันงดสุบบุหรี่โลก

173 Views

  • 22 มิถุนายน 61

"สื่อรณรงค์" เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จัดพิธีมอบรางวัลประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ในโครงการเยาวชนสดใสไร้ควันบุหรี่ ปี 2561 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

154 Views

  • 12 มิถุนายน 61

โล่เกียรติยศ ผู้ขับเคลื่อนงานด้านการควบคุมยาสูบ

ทุกๆ ปี กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกบุคคล ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบด้วยดีตลอดมา เพื่อเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี

514 Views

  • 8 มิถุนายน 61

"โล่รางวัล ขวัญและกำลังใจคนทำงาน"

ทุกๆ ปี กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกบุคคล ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบด้วยดีตลอดมา เพื่อเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี

1,003 Views

  • 6 มิถุนายน 61

ตามรอยบุพเพสันนิวาส ตอน "บุหรี่ร้ายทำลายหัวใจ"

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการ "สร้างวัฒนธรรมปลอดบุหรี่ ในองค์กร" เนื่องจากสถิติพบว่า ผู้ใหญ่วัยทำงานที่สูบบุหรี่ มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตันมากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ถึง 4 เท่า

451 Views

  • 19 มิถุนายน 61

"โล่รางวัล ขวัญและกำลังใจสำหรับนักรณรงค์ฯ"

ทุกๆ ปี กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกบุคคล ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบด้วยดีตลอดมา เพื่อเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี

Latest E-Books