All Posts

0 Views

 • 12 ธันวาคม 61

พิษณุโลกขับเคลื่อนงานลงสู่ชุมชน ใน 3 อำเภอ สร้าง อสม. ช่วยคนให้เลิกบุหรี่

ข้อมูลที่วิเคราะห์โดย ศจย. พบว่า มีชาวจังหวัดพิษณุโลกป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลปีละ 9,581 ครั้ง แต่ละครั้งผู้ป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลเฉลี่ยครั้งละ 6 วัน ค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลเฉลี่ยวันละ 10,419 บาท รวมแล้วคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลต่อครั้งเท่ากับ 62,519 บาท

76 Views

 • 10 ธันวาคม 61

อำเภอคอนสวรรค์ ยกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชน

การสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2560 พบข้อมูลจังหวัดชัยภูมิมีผู้สูบบุหรี่ 153,045 คน จากจำนวนประชากรผู้ใหญ่ 774,405 คน ทั้งนี้ครึ่งหนึ่งของคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่เลิก จะป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ นั่นหมายถึงคนชัยภูมิประมาณ 7 หมื่นคน จะทยอยป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาจากการสูบบุหรี่

101 Views

 • 7 ธันวาคม 61

รุก เดินสายให้ความรู้ "บุหรี่ไฟฟ้า" ในโรงเรียน

ความพยายามอย่างมากของธุรกิจบุหรี่ข้ามชาติ ที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ที่ “ผลิตภัณฑ์ทางเลือก” ของผู้ที่อยากลาขาดจากบุหรี่แบบมวน และยังโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยเพราะไร้จากการเผาไหม้

82 Views

 • 28 พฤศจิกายน 61

สถานที่ท่องเทียวเอเซียแปซิฟิก ปลอดบุหรี่

ก้าวสู่ สถานที่ท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ กองทุนควบคุมยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศเวียดนาม (Viet Nam Tobacco Control Fund of the Ministry of Health) และมูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ (SEATCA) จัดการประชุมเมืองปลอดบุหรี่ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 6 ประเด็น "สถานที่ท่องเที่ยวปลอดบุหรี่" ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน ณ เมืองฮอยอัน

339 Views

 • 30 พฤศจิกายน 61

สร้าง Gen Z เมืองโอ่ง Strong เลือกไม่สูบ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือกับ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี และ โรงเรียนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะแกนนำเยาวชน เพื่อปกป้องนักสูบหน้าใหม่ Gen Z Gen Strong ราชบุรี

91 Views

 • 5 ธันวาคม 61

อร่อยแบบสุขภาพดี "ร้านต้องปลอดบุหรี่"

ปฏิวัติข้ามคืน “ร้านอาหารปลอดบุหรี่” เกาะหลีเป๊ะ สตูล ‘Papaya Mom’ ร้านอาหารร้านเดียวบนเกาะหลีเป๊ะที่ปลอดบุหรี่ เจ้าของเผยเปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืน ลูกค้าตอบรับดี ที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดให้ข้อมูลว่าต้องปลอดบุหรี่หรือไม่ ปล่อยนักท่องเที่ยวสูบบุหรี่อิสระมาหลายปีแล้

171 Views

 • 23 พฤศจิกายน 61

เวทีระดมพลังเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สู่การสร้างนวัตกรรม (Mind Storming)

Mind storming เป็นการมองห้องรปะชุมด้วยสายตาที่่ต่างออกไป การกำหนดบทบาทตนเองที่ต่างออกไป การจัดวางความสัมพันธ์ของตัวเราต่อเวทีประชุมหรือ ใช้รูปแบบการประชุมที่ต่างออกไป ในที่สุดผลลัพธ์จะต่างออกไปเอง 

391 Views

 • 20 พฤศจิกายน 61

“วันรณรงค์โรคถุงลมโป่งพองโลก 2018” (World Chronic Obstructive Pulmonary Disease : COPD)

โรคถุงลมโป่งพอง (COPD) เป็นปัญหาสาธารณสุขของประชากรโลก ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองเสียชีวิตนาทีละ 6 คน จึงทำให้โรคถุงลมโป่งพองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกเป็นอันดับ 4 รองจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคเส้นเลือดในสมอง องค์การอนามัยโลก และองค์การโรคถุงลมโป่งพองแห่งโลก จึงได้ร่วมกันกำหนดให้มีวันรณรงค์โรคถุงลมโป่งพองโลก (World COPD) ขึ้น โดยกำหนดให้วันพุธในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 21 พฤศจิกายน

456 Views

 • 19 พฤศจิกายน 61

อปท. พื้นที่ภาคอีสาน กับบทบาทเชิงรุกเพื่อคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ (SEATCA) จัดสัมมนาบทบาทเชิงรุกของ อปท.พื้นที่ภาคอีสาน เพื่อเด็กรุ่นใหม่ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลฯ จ.ขอนแก่น

104 Views

 • 14 พฤศจิกายน 61

สธ.ผ่านกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ

สธ. ผ่านกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เป็นประเทศแรกของเอเชีย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เตรียมประกาศใช้อนุบัญญัติ “ซองบุหรี่แบบเรียบ” ตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เป็นประเทศแรกของเอเชีย และเป็นประเทศที่ 11 ของโลก

353 Views

 • 12 พฤศจิกายน 61

The Gang Gen Z Gen Strong : เลือกไม่สูบบุหรี่

ได้เวลานัด เดอะแกงค์ Gen Z Gen Strong : เลือกไม่สูบบุหรี่ ได้รวมตัวกัน แลก ขาย และซื้อไอเดียเจ๋งๆ สร้างสรรค์ผลงานรณรงค์ เพื่อ Gen Z และสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถ.วิภาวดีรังสิต 9-11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

440 Views

 • 6 พฤศจิกายน 61

สธ.ประกาศ 3 ฉบับ ลงประกาศราชกิจจาแล้ว

ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ "สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ คำและข้อความต้องห้ามบนซองบุหรี่" ลงประกาศราชกิจจาแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561