All Posts

91 Views

 • 21 พฤศจิกายน 60

The Assassin 2 ตอน "เพียงลมพัดผ่าน"

The Assassin 2 "เพียงลมพัดผ่าน" ภาพยนตร์ที่ "เด็กคิด เด็กทำ ให้เด็กดู" ยังคงมีจุดขายอยู่ที่การสร้างสื่อน้ำดีให้น่าดี สอดแทรกเนื้อหาสาระอย่างปัญหา "บุหรี่" เข้าไปเพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของอันตรายพิษภัยของบุหรี่"

87 Views

 • 20 พฤศจิกายน 60

สร้างความยั่งยืนในชุมชน "ค่ายธรรมต่อต้านบุหรี่และยาเสพติด"

มหาวิทยาลัย บ้าน วัด โรงเรียน (ม.บวร) บูรณาการร่วมสร้างความยั่งยืนในชุมชน ในการป้องกันและแก้ปัญหาเด็กติดบุหรี่ และยาเสพติด เปิด "ค่ายธรรมต่อต้านบุหรี่และยาเสพติด)

209 Views

 • 13 พฤศจิกายน 60

โรคหลอดเลือดสมอง

การสูบบุหรี่ทำให้เกิดการแตกของเส้นเลือดในสมอง ที่โป่งพองเพิ่มขึ้นสองเท่า ทำให้คนไทยเสียชีวิตถึง 58,500 คน ในปี พ.ศ.2556

156 Views

 • 7 พฤศจิกายน 60

เพิ่มวันหยุดให้ พนง.ไม่สูบบุหรี่

เพิ่มวันหยุดพักร้อนให้อีก 6 วันต่อปี ให้กับพนักงานปอดสะอาดที่ไม่สูบบุหรี่ เพื่อเป็นการชดเชยที่ต้องทำงานมากกว่าคนสูบบุหรี่ที่ต้องออกไปสูบบุหรี่บ่อย ๆ นับเป็นไอเดียที่ดีมาก ๆ

77 Views

 • 7 พฤศจิกายน 60

31 ปี สร้างสังคมปลอดบุหรี่

นอกจากการผลักดันนโยบายกฎหมายแล้ว งานประจำของเราคือการทำงานภาคประชาชนกับเครือข่ายต่าง ๆ ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความตื่นตัวถึงพิษภัยของบุหรี่และสร้างกระแสเพื่อผลักดันนโยบายและกฎหมาย

139 Views

 • 2 พฤศจิกายน 60

สร้างภูมิคุ้มกันเหล้า - บุหรี่ "ตามคำพ่อสอน" โรงเรียนโคกขาม

โรงเรียนคำพ่อสอน คือ กลุ่มโรงเรียนและครูที่รวมตัวกันเพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาสู่การปฏิบัติ 3 คำสอน

3,693 Views

 • 1 พฤศจิกายน 60

24 ชายหาดดัง สร้างอากาศดี๊ดี ปลอดควันบุหรี่

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรฯ คืนความสุขให้ประชาชนด้วยการประกาศสั่งห้ามสูบบุหรี่ใน 24 ชายหาดดัง ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปี และปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

126 Views

 • 1 พฤศจิกายน 60

Time Regained (Le Temps retrouve')

หนังหายาก สูบบุหรี่ และปีนกระไดดูปี 1999 ของผู้กำกับชาวชิลี Raul Ruiz ความยาวสองชั่วโมงครึ่ง รับประกันความไม่สนุก

303 Views

 • 19 ตุลาคม 60

ลงนามความร่วมมือ "เยาวชนไทย-ลาว"

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนสองฝั่งแม่น้ำโขง (ไทย - ลาว) ได้ลงนามความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

5,426 Views

 • 18 ตุลาคม 60

"น้าปุ๊ แน่มาก"

"น้าปุ๊ไปทำอะไรมา หน้าใสเชียว" "เปล่าก็ไม่ได้ทำอะไร ปกติดีนี่นา" "ไม่รู้สิ สดใสไม่ชีดเซียวเหมือนก่อน ต้องมีอะไรดีดีแน่ๆ เลย"

793 Views

 • 18 ตุลาคม 60

"บุหรี่คือสิ่งเสพติดหนึ่งในอบายมุข" ในการรักษาศีล 5 ของชาวพุทธ

โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดนครนายก จัดทำขึ้นด้วยเห็นถึงความสำคัญของการลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งเป็นภัยคุกคามทั้งด้านสังคม และบั่นทอนสุขภาพก่อเกิดโรคภัย ไข้ เจ็บ เผาร่างกาย เผาเงินทอง ทำให้สูญเสียคนที่เป็นที่รักยิ่งก่อนวัยอันควร จากมหันตภัยร้ายของบุหรี่

409 Views

 • 18 ตุลาคม 60

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แกนนำครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ (ภาคใต้)

แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ แต่ก็ยังปรากฎว่ามีการสูบบุหรี่ในโรงเรียนทั่วไป มูลนิธิรณรงค์ฯ จึงผลักดันให้เกิด "เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่" และสร้าง "ครูแกนนำ" เพื่อเป็นแกนหลักสำคัญในการผลักดันให้โรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพ