All Posts

155 Views

 • 11 พฤษภาคม 61

นายกห่วงสุขภาพคนไทย...เลิกสูบบุหรี่ หันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการดื่มนม

วันที่ 31 พฤษภาคม เป็น "วันงดสูบบุหรี่โลก" และวันที่ 1 มิถุนายน "วันดื่มนมโลก" ซึ่งมีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งสิ้น การรณรงค์จึงทำให้ทุกคนหันมาสนใจ ใส่ใจในสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้าง...

1,906 Views

 • 21 มิถุนายน 61

อยากให้คน "สูบบุหรี่" ได้อ่าน "ความในใจที่พูดไม่ได้"

บทความที่จะเผยแพร่นี้ เป็นของคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดเขียนเอาไว้ ใครที่มีแฟนสูบบุหรี่ต้องอ่านหรือใครที่ติดบุหรี่ก็ต้องอ่าน ถือว่าเป็นข้อคิดและแง่คิดได้อย่างดีทีเดียว....

777 Views

 • 14 มิถุนายน 61

"กลุ่มเซ็นทรัล" ประกาศเป็นองค์กรปลอดบุหรี่ 100 % ภายใน 5 ปี

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ "กลุ่มเซ็นทรัล" แถลงข่าวเปิดตัว "สมาพันธ์เครือข่ายเซ็นทรัลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร "ปลอดบุหรี่ 100% ภายใน 5 ปี" ในวันงดสุบบุหรี่โลก

173 Views

 • 22 มิถุนายน 61

"สื่อรณรงค์" เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จัดพิธีมอบรางวัลประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ในโครงการเยาวชนสดใสไร้ควันบุหรี่ ปี 2561 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

154 Views

 • 12 มิถุนายน 61

โล่เกียรติยศ ผู้ขับเคลื่อนงานด้านการควบคุมยาสูบ

ทุกๆ ปี กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกบุคคล ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบด้วยดีตลอดมา เพื่อเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี

514 Views

 • 8 มิถุนายน 61

"โล่รางวัล ขวัญและกำลังใจคนทำงาน"

ทุกๆ ปี กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกบุคคล ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบด้วยดีตลอดมา เพื่อเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี

1,003 Views

 • 6 มิถุนายน 61

ตามรอยบุพเพสันนิวาส ตอน "บุหรี่ร้ายทำลายหัวใจ"

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการ "สร้างวัฒนธรรมปลอดบุหรี่ ในองค์กร" เนื่องจากสถิติพบว่า ผู้ใหญ่วัยทำงานที่สูบบุหรี่ มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตันมากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ถึง 4 เท่า

451 Views

 • 19 มิถุนายน 61

"โล่รางวัล ขวัญและกำลังใจสำหรับนักรณรงค์ฯ"

ทุกๆ ปี กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกบุคคล ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบด้วยดีตลอดมา เพื่อเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี

464 Views

 • 6 มิถุนายน 61

"นักขับเคลื่อน นักสร้างกระแส นักรณรงค์ พลังสื่อมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" (2)

"สื่อมวลชน สามารถเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนในพื้นที่ ในชุมชน และยิ่งสื่อมวลชนเป็นนักรณรงค์ด้วยแล้ว จึงเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มหาศาล ที่จะสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ในอนาคต ....สังคมปลอดบุหรี่ได้ คุณมีส่วนร่วม"

603 Views

 • 1 มิถุนายน 61

"พลังสื่อมวลชน ขับเคลื่อน สร้างกระแสรณรงค์ในพื้นที่ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" (1)

สื่อมวลชนคือผู้มีบทบาทและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงาน และสร้างกระแสการรณรงค์ ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ สู่สังคมปลอดบุหรี่ที่ยั่งยืน...

116 Views

 • 31 พฤษภาคม 61

สื่อมวลชนกระบี่ จัดกิจกรรมเดินวิ่ง "Gen Z KRABI FUN RUN (ฟันรัน)

กระบี่จัดกิจกรรมเดินว่ิง "Gen Z KRABI FUN RUN (ฟันรัน) ขึ้น ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมวิ่งด้วย

1,022 Views

 • 28 พฤษภาคม 61

กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้รัฐภาคีสมาชิกทั่วโลก ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพ