ช่วย Gen Z ไม่สูบ แบบสื่อทหารอากาศ

  • 656 Views
  • 7 กันยายน 60

คอลัมน์ความเคลื่อนไหว

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับกองทัพอากาศ จัดอบรมสื่อมวลชนสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 21 สถานีทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ และร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน ที่ผ่านมา ณ​ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  

โดยได้รับเกียรติจากนาวาอากาศเอกไพฑูรย์ ม่วงมิ่งสุข เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กองทัพอากาศมาเป็นประธานในการเปิดการสัมมนา และต้องขอขอบคุณ นาวาอากาศเอกโกวิทย์ ทิพาเสถียร หัวหน้ากองนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กองทัพอากาศ เป็นผู้ประสานงาน ทำให้การสัมมนาในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

จากการสัมมนาสื่อกองทัพ จะเห็นได้ว่า สื่อกองทัพมีจุดแข็งและได้เปรียบตรงที่มีคลื่นความถืี่สามารถกระจายความถี่ได้กว้างและครอบคลุมหลายๆ จังหวัดรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ก็จะได้นำสื่อรณรงค์ ชุดข้อมูลนำไปขยายผลต่อ พูดแทรกในรายการได้บ่อยๆ และผนวกร่วมกับการจัดค่ายอบรมยาเสพติด และทำงานเชื่อมกับเด็ก Gen Z ในโรงเรียน ซึ่งเป็นการเชิญชวนและสกัดนักสูบหน้าใหม่ได้ จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องกับมูลนิธิรณรงค์ฯ 

หลังจากการสัมมนาจบ ทุกสถานีต่างก็นำสติ๊กเกอร์ที่ได้รับไปติดที่สถานีเพื่อทำสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ และมีสื่ออีกหลายๆ ท่านเมื่อได้ทราบข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงจากการสัมมนา ก็ได้ประกาศเลิกบุหรี่ในวันนั้นเลย นับเป็นการเริ่มต้นที่ดี ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน เพื่อร่วมกันปกป้องและสร้าง Generation ต่อๆ ไปไม่สูบบุหรี่ ดังที่ว่า Gen Z เลือกได้ เลือกไม่สูบ ......

ข้อมูลโดย : สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 11 กันยายน 2560