ก้าวทันเกม ...บุหรี่ไฟฟ้า

  • 807 Views
  • 30 มีนาคม 61

คอลัมน์ : จับกระแส 

ในการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ประจำปี 2561 หนึ่งในหัวข้อที่เป็นประเด็นสำคัญและเป็นกระแสร้อนแรงบนโลกออนไลน์ ถึง "บุหรี่ไฟฟ้า" ภายใต้หัวข้อการเสวนาเรื่อง "ก้าวทันเกมบุหรี่ไฟฟ้า" โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้นำเสนอถึงข้อมูลที่น่าสนใจมาก

นำเสนอถึงผลการสำรวจจากคณะแพทย์ศาสตร์ คาร์ท เมาท์ ไกเซล รัฐนิวแฮมเชียร์ เมื่อ 26 มิถุนายน 2560 พบว่า เยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงติดบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 4 เท่า สำรวจจากเยาวชนจำนวน 17,389 คน โดยการติดตามระยะยาว พบว่า เยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงสูบบุหรี่ธรรมดาเป็น  30.4% และเยาวชนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้า หันไปสูบบุหรี่ธรรมดาเป็น 7.9% โดยมีเหตุผลคือ 1.ขั้นตอนการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เหมือนกับการสูบบุหรี่ธรรมดา 2.บุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคติน เมื่อเยาวชนติดนิโคติน จึงมีโอกาสหันไปสูบบุหรี่ธรรมดาสูง 3.เยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเข้ากลุ่มกับเพื่อนที่สูบบุหรี่ได้ง่าย โอกาสหันไปสูบบุหรี่จึงสูง 

 

ข้อสรุปที่มีหลักฐานหนาแน่นถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า คือ 

1.ระดับการได้รับนิโคตินในผู้ใหญ่ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำ เท่ากับการสูบบุหรี่ธรรมดา 

2.นอกจากนิโคตินแล้ว การได้รับสารที่อาจจะเป็นพิษน้อยกว่าการสูบบุหรี่ธรรมดา 

3.แหล่งกำเนิดของโลหะหนักในไอบุหรี่ไฟฟ้า อาจมาจากขดโลหะที่ร้อน เพื่อทำให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นไอน้ำ จากส่วนอื่นของอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า หรือจากน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 

4.ไอบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์บุหลอดเลือดทันที แม้ผลระยะยาวจะยังไม่ประจักษ์

5.ไอบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อ เป็นเหตุผลสนับสนุนว่าจะนำไปสู่การเกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อในระยะยาว

6.การใช้บุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้เกิดอาการเสพติดนิโคติน 

7.ชีพจรเต้นแรงขึ้นหลังสูบบุหรี่ไฟฟ้า 

8.ไอบุหรี่ไฟฟ้ามีสารที่ทำให้ DNA เสียหาย และกลายพันธ์ุบ่งบอกถึงผลกระทบต่อการเจริญพันธ์ุในระยะยาว แม้ระดับที่ได้รับอยู่จะก่อให้เกิดมะเร็งในคนหรือไม่ยังสรุปไม่ได้ 

9.การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การสูบบุหรี่ธรรมดาในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 

10.การเปลี่ยนจากการสูบบุหรี่ธรรมดาไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ลดอันตรายต่ออวัยวะต่างๆ ในระยะสั้น 

The Nation Academies of Sciences Engineering and Medicine.Jan 2018

อย่างไรก็ตาม จากเอกสารต่างๆ และผลการสำรวจที่มีเผยแพร่ออกมา ก็สรุปได้ว่า บุหรี่ไฟฟ้าเกิดการเสพติด อาจมีอันตรายน้อยกว่า แต่ผลระยะยาวยังไม่ทราบ ยังไม่มีหลักฐานว่าช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ มี Gateway effect สู่การเสพติดบุหรี่ธรรมดา กลยุทธ์บริษัทบุหรี่ส่งเสริมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่ธรรมดา บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้การสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไม่มีคำตอบ สุดท้าย คงต้องเร่งเผยแพร่ความจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า 

ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ Smartonline 

วันที่ 30 มีนาคม 2561