รางวัลสำหรับแบบอย่างดีๆ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

  • 627 Views
  • 9 เมษายน 61

คอลัมน์ : เก็บมาฝาก 

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มอบรางวัลศิลปิน ดารา และสื่อสารมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 9 โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ ได้กล่าวในงานเครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ถึงเป้าหมายร่วมกันที่จะเป็นเครือข่ายที่มอบความรู้ให้กับประชาชน เพื่อให้สังคมไทยยุคใหม่ปลอดบุหรี่ ปลอดโรค หนึ่งในภาระกิจก็จะมีการมอบโล่ให้กับศิลปิน และสื่อมวลชนเพื่อเป็นรางวัลเกียรติยศที่จะร่วมกันสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

สำหรับในปี 2561 ได้คัดเลือกศิลปิน ดารา และสื่อสารมวลชนเพื่อเข้ารับรางวัล ได้แก่ ดีเจพุฒิ พุฒิชัย เกษตรสิน จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา สิงโต ปราชญา เรืองโรจน์ เจน รมิดา จีรนนภัทร อ้น สราวุฒิ มาตรทอง เป็กกี้ ศรีธัญญา ดาวขำมิน ดารารุ่นใหญ่อย่าง ทูน หิรัญทรัพย์ อีกหลายๆ ท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงทั้งหมดกว่า  35 ท่าน เนื่องจากศิลปิน ดารา และสื่อสารมวลชน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ที่จะเป็นกระบอกเสียง หรือแบบอย่างให้กับกลุ่มเยาวชนและประชาชนให้ประพฤติปฏิบัติตามในการไม่สูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองและคนใกล้ชิดรอบข้าง...

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 9 เมษายน 2561