"ตลาดน้ำดำเนินปลอดบุหรี่" แล้วนะออเจ้า

  • 2,208 Views
  • 11 เมษายน 61

คอลัมน์ : เก็บมาฝาก

"ตลาดน้ำดำเนินสะดวก" เป็นตลาดที่โด่งดังไปทั่วโลก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเมื่อมาประเทศไทย หนึ่งในโปรแกรมการท่องเที่ยว ก็จะนึกถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวก ที่อำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ที่การเดินทางก็ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ท่าเรือยุวันดา) อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ผนึกกำลังร่วมองค์กรเครือข่ายภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาสังคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "ตลาดน้ำดำเนินสะดวกปลอดบุหรี่" เป็นตลาดน้ำต้นแบบไร้ควันบุหรี่ โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการลงนามครั้งนี้ 

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ตลาดน้ำเป็นต้นแบบปลอดบุหรี่ ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมรณรงค์การลด ละ เลิกสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่มาเที่ยวตลาดน้ำ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ โดยได้รับความร่วมมือในการทำบันทึกข้อตกลงจาก

นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก นางขวัญชนก ศรีประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก นางยุวันดา อุรุพงศา เจ้าของท่าเรือยุวันดา และเป็นตัวแทนผู้ประกอบการตลาดน้ำ และชุมชนดำเนินสะดวก นายชยุต กมลคุณาทัย นายกสมาคมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี นายแพทย์ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อการไม่สูบบุหรี่ คุณบังอร ฤทธิภักดี เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สุบบุหรี่ 

"ต้องขอขอบคุณความร่วมมือของทุกหน่วยงานในจังหวัดที่เห็นความสำคัญของพิษภัยบุหรี่ต่อสุขภาพ และมูลนิธิรณรงค์ฯ ที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูล สื่อประชาสัมพันธ์ ในการทำโครงการ "ตลาดน้ำดำเนินปลอดบุหรี่เป็นต้นแบบ" และขยายผลในการทำตลาดอีกหลายๆ แห่งของราชบุรีให้ปลอดบุหรี่ด้วย  เพราะเราเชื่อว่าตลาดปลอดบุหรี่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และสุขภาพของคนในจังหวัดราชบุรีอย่างแน่นอน" นายวีรัส กล่าว 

นางสาวกนกพรรณ รัตนวิเวก และทีมเครือข่ายสื่อมวลชน ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เปิดเผยว่า "ได้ดำเนินโครงการที่ส่งเสริมการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ในปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่เป็นตลาดน้ำที่เก่าแก่และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีและของโลก ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมวิถีชีวิตและการค้าขายในตลาดน้ำแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ถือเป็นแลนด์มาร์คอีกที่ของประเทศไทยเลยทีเดียว และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ พ.ศ.2560 ที่ประกาศให้ตลาดเป็นสถานที่สาธารณะที่ต้องปลอดบุหรี่  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวกปลอดบุหรี่ จะเป็นต้นแบบตลาดปลอดบุหรี่และเชิญชวนให้คน ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของคนราชบุรีและคนทั่วโลกที่มาเที่ยวเยี่ยมเยือนชาวราชบุรี 

ข้อมูลโดย : สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline 

วันที่ 11 เมษายน 2561