เดินทางปลอดภัย เริ่มต้นที่ขนส่ง...ขนส่งสระบุรีปลอดบุหรี่

  • 437 Views
  • 13 เมษายน 61

คอลัมน์ : ผู้นำมาฝาก

เทศกาลสงกรานต์หลาย ๆ คน คงนึกถึงภาพการเดินทางกลับภูมิลำเนา บ้างก็เดินทางโดยสายการบิน บ้างก็รถยนตร์ส่วนต้ว และภาพที่เรามักจะเห็นเป็นประจำของการรายงานของสถานีโทรทัศน์่ช่องต่าง ๆ ก็คือ คนที่สถานีขนส่งรถโดยสารสาธรณะประจำทางที่สถานีหมอชิต ขนส่งสายใต้ ภาคตะวันออก หรือภายในของจังหวัดต่างๆ

หากยังจำกันได้เมื่อปลายปี 2559 ช่วงเดือนกันยายน กรมการขนส่งทางบกจับมือกรมควบคุมโรค และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมรณรงค์สร้างสังคมปลอดควันบุหรี่ กำหนดให้รถแท็กซี่เป็นพื้นที่ปลอดควันบุหรี่ 100% โดยจัดให้มีเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ (ห้ามสูบบุหรี่) ติดไว้ที่คอนโซลหน้ารถที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน หากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ต่อมาในปี 2561 เทศบาลเมืองสระบุรีโดย นายกเทศมนตรี นายภานุพงศ์ ทิพยเศวต เห็นความสำคัญของการทำขนส่งเมืองสระบุรีให้ปลอดบุหรี่ จึงได้มีการดำเนินโครงการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรีปลอดบุหรี่ขึ้น โดยความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี สถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรี ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง ผู้ประกอบการรถร่วม ผู้ประกอบการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี มีเป้าหมายเพื่อให้สถานที่สาธารณะเป็นที่ปลอดบุหรี่ ส่งเสริมไม่ให้มีการจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรีโดยเด็ดขาด มีข้อมูลจากการเก็บสถิติของขนส่งจังหวัดสระบุรี พบว่า ขนส่งจังหวัดสระบุรีรับนักเดินทางเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 20,447 คน เฉพาะช่วงสงกรานต์ พุ่งไปถึง 23,477 คน รวมทั้งปี 2560 มีผู้โดยสารมาใช้บริการมากถึง 667,959 คน

เทศบาลเมืองสระบุรีจึงตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า มลพิษที่เกิดจากรถโดยสารในสถานีขนส่งอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่มลพิษที่เกิดจากการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ควรได้รับเพิ่มเข้าไปอีก จึงต้องมีมาตรการเพื่อให้สถานีขนส่งจังหวัดสระบุรีปลอดบุหรี่ ซึ่งสอดคล้องตามที่มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560  

จากการสอบถามผู้ใช้บริการขนส่งรถโดยสารกลับบ้านช่วงเทศการเป็นประจำ กล่าวว่า “ชอบเดินทางด้วยรถโดยสารเพราะว่า ระหว่างเดินทางได้มองภาพวิวข้างทาง และต้องมาใช้บริการที่ขนส่งเป็นประจำ บางทีพาลูกกับหลานมาด้วย ต้องคอยห้ามไม่ให้เด็กวิ่งไปเล่นบริเวณที่มีคนสูบบุหรี่ แต่แต่ก่อนไม่เป็นสัดส่วน คนสูบก็อาจจะไม่รู้จะสูบตรงไหน มันเลยเลี่ยงไม่ค่อยได้ ตอนนี้ขนส่งทำที่ให้สูบเฉพาะแล้ว และชอบตรงที่มีตำรวจ ประจำที่ขนส่งคอยเช็คความเรียบร้อยและจับปรับคนที่ทำผิดกฎหมาย ถ้าทำได้แบบนี้และเป็นอย่างต่อเนื่อง มีการบอกต่อ ๆ กัน คนสูบก็น่าจะรู้และไปสูบตรงที่จัดไว้ให้ ขนส่งนอกจากจะคึกคักแล้วคงจะมีอากาศสดชื่นมากขึ้นไปอีก”

ข้อมูลโดย อุรพี จุลิมาศาสตร์ กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 13 เมษายน 2561