ฮู เตือน บุหรี่ทำให้เป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง

  • 1,914 Views
  • 27 เมษายน 61

คอลัมน์ : เก็บมาฝาก

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก มาร่วมรณรงค์ตามที่องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดประเด็นในปี 2561 เพื่อใช้รณรงค์ร่วมกัน คือ "Tobacco Breack Heart" หรือภาษาไทย "บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ" 

ทั่วโลกเตือน บุหรี่ทำให้เป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง 

สารพิษในควันบุหรี่เมื่อถูกดูดซึมผ่านปอดจะไหลเวียนไปตามกระแสเลือดไปทั่วตัว สารพิษเหล่านี้ ทำให้ผนังหลอดเลือดแข็งตัว ทำให้เกิดความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด ทำให้ไขมันชนิดี (HDL) ลดลง ทำให้ไขมันชนิดไม่ดี (LDL) เพิ่มขึ้น ทำให้เกล็ดเลือดจับตัวกันง่ายขึ้น และเลือดมีความหนึดเพิ่มขึ้น 

โรคเส้นเลือดหัวใจตีบในผู้สูบบุหรี่ 

- เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สูบบุหรี่ เสียชีวิตมากพอๆ กับโรคมะเร็ง 

- เป็นสาเหตุของหัวใจวายกะทันหันที่สำคัญที่สุดในวัยกลางคน 

- ความเสี่ยงของการเสียชีวิต จากหัวใจวายเพิ่มขึ้นสองเท่าในผู้ที่สูบบุหรี่เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

- การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันและแก้ไขได้ง่ายกว่าปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจอื่น เช่น ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสุง เบาหวาน เครียดและไม่ออกกำลังกาย 

- ในผู้ที่เลิกสูบบุหรี่โอกาสเกิดหัวใจวายเฉียบพลัน จะลดลงครึ่งหนึ่งหลังจากเลิกสูบบุหรี่หนึ่งปี 

- ในปี พ.ศ.2557 คนไทยเสียชีวิตจากโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง (อัมพาต) ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 11,626 คน 

วันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ ขอเชิญชวนทุกท่าน มารักษาดูแลหัวใจให้แข็งแรง ด้วยการลด ละ เลิกบุหรี่ และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้คนสูบบุหรี่ เนื่องจากอันตรายของควันบุหรี่มือสองก็ทำร้ายหัวใจคนที่คุณรักได้เช่นกัน คนที่ไม่สูบบุหรี่มาร่วมปกป้องสิทธิ์ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พบเจอผู้ละเมิดสูบบุหรี่ในที่ที่ห้ามสูบ สามารถแจ้งผู้บังคับใช้กฎหมาย มีโทษ จับ ปรับ จริงตามกฎหมายใหม่ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2560 ปรับ 5,000 บาท

ติดต่อขอสื่อรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกได้ที่ www.smokefreezone.or.th 

ข้อมูลจาก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่ 27 เมษายน 2561