สื่อมวลชนกระบี่ จัดกิจกรรมเดินวิ่ง "Gen Z KRABI FUN RUN (ฟันรัน)

  • 217 Views
  • 31 พฤษภาคม 61

คอลัมน์ : สื่อท้องถิ่นกระบี่ 

สื่อมวลชนกระบี่อาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สุบบุหรี่และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีหัวหน้าส่วนราชการ เด็ก เยาวชน ประชาชนและสื่อมวลชนภาคใต้ กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรม​ ณ ถนนเลียบคลองชลประทาน (หน้าร้านอาหารกุลากาสัย) ม.6 ต.ปกาสัย - อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ม.5 (บ้านท่านุ่น) อ.เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังเด็กเยาวชนให้ห่างไกลจากบุหรี่ โดยใช้กีฬาเดินวิ่งเป็นสื่อในการรณรงค์ ปลุกกระแส รวมทั้งกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน มีส่วนร่วมรณรงค์อย่างแข็งขันในการผลักดันให้  "สังคมไทยปลอดบุหรี่" อย่างแท้่จริง เด็ก เยาวชน เป็นความหวังสำคัญในการพัฒนาประเทศที่จะช่วยกัน ลด ละ เลิก เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่จะช่วยกันรณรงค์ป้องกันไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเด็ก เยาวชน ซึ่งจะสามารถลดจำนวนเยาวชนไทยจากการติดบุหรี่ได้เป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ที่สามารถป้องกันได้ การสูบบุหรี่นั้นถือเป็นการทำลายสุขภาพต่อผู้สูบเอง และผู้ที่ใกล้ชิด เพราะควันบุหรี่ประกอบไปด้วยสารอันตรายหลายชนิด เช่น นิโคติน เป็นสารระเหยในควันบุหรี่ ซึ่งมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง มีผลต่อต่อมหมวกไต ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ สารคาร์บอนนอกไซด์ ทำให้เม็ดเลือดสีแดงไม่สามารถ จับออกซิเจนได้ หากได้รับจะเกิดการขาดออกซิเจน ทำให้มึนงง เหนื่อยง่าย ซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคหัวใจ 

ดังคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 คือ "บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ" Tobacco Break Heart สำหรับกิจกรรมเดินวิ่ง "Gen Z KRABI FUN RUN (ฟันรัน) วันงดสูบบุหรี่โลก ใช้ระยะทางในการเดินวิ่ง 5 กิโลเมตร ตามเส้นทางธรรมชาติ 

พร้อมทั้งกล่าวคำมั่นสัญญาเด็กกระบี่ห่างไกลบุหรี่ พิธีมอบเหรียญ ซึ่งทุกภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจะเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่เกิดความสำเร็จได้ต่อไป 

ข้อมูลโดย : สุพมาศ พรหมมาส กองบรรณาธิการ smartonline 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561