"พลังสื่อมวลชน ขับเคลื่อน สร้างกระแสรณรงค์ในพื้นที่ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" (1)

  • 674 Views
  • 1 มิถุนายน 61

คอลัมน์ : พลังสื่อมวลชนสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ 

สื่อมวลชนกว่า 200 เครือข่ายจาก 4 ภูมิภาค  ผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพสร้างองค์ความรู้ และบทบาทสำคัญขับเคลื่อนงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันระดับนโยบาย การขับเคลื่อนงานดำเนินกิจกรรมสร้างกระแส ให้เกิดขึ้นในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง 

31 พฤษภาคมเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก สื่อได้รวมพลังจัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้่น ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นของการรณรงค์คือ "Tobacco Breack Heart" หรือ "บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ" ที่มีความสำคัญมากๆ เมื่อบุหรี่เป็นตัวการสำคัญในการทำให้เกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นภาระของครอบครัวและ เป็นความสูญเสียที่สามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันได้ ...

 

สังคมปลอดบุหรี่ ทุกคนมีส่วนร่วม ....เพื่ออนาคตประเทศไทยปลอดบุหรี่ คุณก็มีส่วนร่วมได้เพียงแค่คุณ ลด ละ เลิกบุหรี่ ติดตามกิจกรรมของเครือข่ายสื่อมวลชนได้ที่นี่ 

ข้อมูลโดย : สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline 

วันที่ 1 มิถุนายน 2561