"นักขับเคลื่อน นักสร้างกระแส นักรณรงค์ พลังสื่อมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" (2)

  • 533 Views
  • 4 มิถุนายน 61

คอลัมน์ : พลังสื่อมวลชนสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

ด้วยองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ในปีนี้ว่า "Tobacco Breaks Hearts" หรือ "บุหรี่่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ" แสดงให้เห็นถึงอันตรายของบุหรี่ที่ส่งผลต่อหัวใจของคนสูบและควันบุหรี่ยังส่งผลถึงคนใกล้ชิดที่อยู่รอบข้างอีกด้วย ทำให้หลายๆ หน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันแสดงพลัง จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ให้มา "ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลหัวใจกัน" 

 

ข้อมูลโดย : สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline 

วันที่ 4 มิถุนายน 2561