"กลุ่มเซ็นทรัล" ประกาศเป็นองค์กรปลอดบุหรี่ 100 % ภายใน 5 ปี

  • 960 Views
  • 14 มิถุนายน 61

คอลัมน์ : เก็บมาฝาก

นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า "การเปิดตัวโครงการ "สมาพันธ์เครือข่ายเซ็นทรัลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" มีเป้าหมายรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรลดปริมาณการสูบบุหรี่ รวมทั้งเลิกบุหรี่อย่างถาวร และหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเอง เพื่อบุคลากรในองค์กรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง ลดอัตราการเจ็บป่วยที่เป็นผลมาจากการสูบบุหรี่ 

ปัจจุบันกลุ่มเซ็นทรัล มีพนักงานสูบบุหรี่รวมทั้งสิ้น 5,756 คน วิธีการที่เราจะรณรงค์ให้พนักงานเลิกบุหรี่ ..."เราไม่ห้าม แต่เราห่วง" และมีการให้กำลังใจแก่กัน การให้รางวัลจูงใจกับคนที่ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ รวมทั้งใช้ "กลุ่มคนเซ็นทรัลพันธุ์ฮีโร่" คือพนักงานที่เลิกบุหรี่ได้แล้วมาเป็นบุคคลตัวอย่างและเป็นผู้ช่วยในการขับเคลื่อนพลังมวลชนให้สังคมเห็นความสำคัญในการเลิกสูบบุหรี่ ถือปฏิบัติเป็นนโยบายอย่างต่อเนื่องเสมอมา"

ข้อมูลโดย : สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 14 มิถุนายน 2561