นายกห่วงสุขภาพคนไทย...เลิกสูบบุหรี่ หันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการดื่มนม

  • 395 Views
  • 11 มิถุนายน 61

คอลัมน์ : จับกระแส 

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้พูดไว้ในรายการว่า "ช่วงนี้มีวันสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม และวันดื่มนมโลก วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เนื่องจากชาวโลกเห็นพ้องต้องกันว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด จึงเห็นพ้องต้องกันว่า การรณรงค์ให้ทำในส่ิงที่ดีต่อร่างกาย คือ การดื่มนม และละเว้นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกาย ก็คือ การสูบบุหรี่ ซึ่งก็ตรงกับหัวใจของพระพุทธศาสนาที่ว่า "ทำความดีละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"  ซึ่งเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ไม่ยากนักในชีวิตประจำวัน 

การสูบบุหรี่เป็นสัญลักาณ์ของการนำสิ่งไม่ดีเข้าสู่ร่างกาย ไม่เพียงแต่ทำลายสุขภาพของตนเองแล้ว ยังทำร้ายผู้ที่อยู่รอบข้างอีกด้วย 

อีกทั้ง ยังเป็นบันไดขั้นแรกที่นำนักสูบหน้าใหม่ไปสู่การเสพติดส่ิงเสพติดอย่างอื่นได้ เราคงต้องหยุดเสียตั้งแต่ก้าวแรกของการหลงทางไปกับสารเสพติดทั้งหลาย ดังนั้น รัฐบาลนี้ฯ จึงได้ผลักดัน พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่ พ.ศ.2560 โดยมีเจตนาที่ต้องการปกป้องเยาวชนหน้าใหม่ คุ้มครองผู้คนรอบข้างให้ปลอดภัย ไม่ให้เป็นผู้รับควันบุหรี่มือสอง และลดจำนวนผู้สูบลง อาทิ การห้ามขายบุหรี่ให้เด็ก การจำกัดพื้นที่สูบ การจำกัดการเข้าถึง และการปรับขึ้นราคาบุหรี่ เป็นต้น 

ทั้งนี้หากบังคับใช้กฏหมายได้ดีมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะช่วยลดภาระทางงบประมาณ จากการรักษาโรคมะเร็ง 12 ชนิด โรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคเบาหวานได้อีกด้วย สำหรับใครสนใจอยากจะเลิกบุหรี่ แนะนำให้โทรไปปรึกษา รับคำแนะนำได้ที่ สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ 

ข้อมูลโดย : อุรพี จุลิมาศาสตร์ กองบรรณาธิการ smartonline 

วันที่ 11 มิถุนายน 2561