เด็กช่าง จับ "กล้อง" ถ่ายคลิปรณรงค์ "บุหรี่และยาเสพติด"

  • 434 Views
  • 26 มิถุนายน 61

คอลัมน์ : สารเยาวชน

"เด็กช่าง" ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง และช่างกลโรงงาน โยนสารพัดเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างทิ้ง แล้วหยิบ "สมาร์ทโฟน" ขึ้นมาผลิตคลิปรณรงค์ เจ๋งๆ โดนๆ เป็นสื่อรณรงค์เรื่องบุหรี่และยาเสพติด...

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) ร่วมจัดโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำต้านยาเสพติดให้กับผู้นำนักศึกษา โดยมี 117 วิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เข้าร่วม ณ​ โรงแรมสุโขทัยพร เจริญ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย ซึ่งการอบรมครั้งนี้นอกจากการให้ข้อมูลและทักษะการป้องกันตนเองจากบุหรี่ เพราะบุหรี่เป็นสาเหตุนำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่ร้ายแรงขึ้น ยังได้มีการให้ความรู้ในเรื่อง "บุหรี่ไฟฟ้า ภัยร้าย 4.0" และ "ทักษะผู้นำ ทักษะของคน Gen Z"

นอกจากนี้ยังได้เชิญอาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) มาจัดกิจกรรม "ชวนเด็กช่าง" จับสมาร์ทโฟนถ่ายทำคลิปรณรงค์เรื่องบุหรี่และยาเสพติด โดยใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ในการตัดต่อ ซึ่งกิจกรรมจัดทำสื่อในครั้งนี้เป็นการนำอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช้และได้สื่อรณรงค์ที่ผลิตได้ง่ายๆ และเผยแพร่ได้ในวงกว้างผ่านการใช้สมาร์ทโฟนซึ่งกลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้ว 

ข้อมูลโดย พชรพรรษ์ ประจวบลาภ กองบรรณาธิการ Smartonline 

วันที่ 26 มิถุนายน 2561