สร้างความเข้าใจ Gen Z ตะพานหิน : Strong เลือกไม่สูบ

  • 529 Views
  • 2 สิงหาคม 61

คอลัมน์ : เก็บมาฝาก

พ.ต.อ.โสภณ เพียรร่มทองไทย รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร ร่วมเป็นประธานเปิดและกล่าวให้โอวาทในกิจกรรม "สร้างความรู้ความเข้าใจ Gen Z ตะพานหิน ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่สูบบุหรี่"  โรงเรียนวัดธงไทยยาราม (ปลั่งอุปถัมภ์) จัดโดย ชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดพิจิตร นำโดย พ.ต.อ.ปรีชา จันทร์ศรี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร น.ส.สุรีย์ เชื้อบุญมี นักจัดรายการวิทยุอาวุโส สถานีวิทยุ อสมท.พิิจิตร และ ร.ต.ท.พิเชษฐ์ เชื้อชัย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร /นักจัดรายการวิทยุ สวภ.6 พิจิตร ร่วมเป็นวิทยากร 

หลังจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 

โดยเฉพาะใน 3 ข้อที่เกี่ยวข้อกับเยาวชน คือ ห้ามขายบุหรี่แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามร้านค้าแบ่งซองขาย และห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีขายบุหรี่ เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ลดจำนวนเด็กและเยาวชนจากการติดบุหรี่ จากข้อมูลพบว่า เด็ก 10 คนที่สูบบุหรี่ มีเพียง 3 คนที่จะเลิกสูบได้ ส่วนอีก 7 คนจะติดบุหรี่และสูบไปตลอดจนเสียชีวิต

กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมของโรงเรียนวัดธงไทยยาราม (ปลั่งอุปถัมภ์) ตั้งแต่เช้าด้วยการให้ข้อมูลในเรื่องกฎหมายไม่ซื้อ ไม่ขาย และไม่แบ่งมวน รวมทั้งการให้ทำผลการประเมินทดสอบความเข้าใจหลังจากการอบรมในวันนี้  

 

ดังนั้น การให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจกับเด็กให้มีทักษะในการป้องกันตนเองจากบุหรี่ จะเป็นเกราะป้องกันการติดบุหรี่ เพราะบุหรี่เป็นประตูสู่ยาเสพติดชนิดร้ายแรงอื่น ๆ 

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 2 สิงหาคม 2561