"ผมเลิกบุหรี่เพื่อต้องการให้ลูกและภรรยาสบายใจ เพราะเรารักเขา"....

  • 511 Views
  • 7 สิงหาคม 61

คอลัมน์ : แขกรับเชิญ

พี่เชคแห่งรายการ "คนค้นคน" คงไม่มีใครไม่รู้จักนักเดินเรื่องที่ค้นหาเรื่องราวบุคคลธรรมดาๆ ให้กลายเป็นบุคคลสาธารณะได้รู้จักในแง่มุมของความดี มีคุณธรรม  และในวันนี้ จะมาเล่าประสบการณ์การเลิกสูบบุหรี่ ของตัวเอง ที่เคยเป็นเพื่อนกับบุหรี่มากว่า 10 ปี เล่าถึงเหตุผลว่าทำไม....เพราะอะไรถึงเลิกเป็นเพื่อนกับเจ้าบุหรี่ตัวร้ายได้....

"บวกรวมหลายเรื่อง เรื่อง "งานในหน้าที่"  ด้วย เมื่อวันหนึ่งที่มีควันบุหรี่ลอยเข้ามาในกรอบโทรทัศน์ สิ่งที่ทำให้ตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ คือความละอายที่แพร่สิ่งที่ไม่เหมาะสมออกไปจากความรับผิดชอบของตัวเอง ผมคิดว่ามันไม่เหมาะที่ผมจะเดินไปในที่ต่างๆ พร้อมกับการสูบบุหรี่ ผมคิดว่าหน้าที่ของคนเบื้องหน้า มันไม่ควรที่จะไปเท่ในส่ิงที่เราไม่ได้เชื่อ 

คือ ในขณะที่เราพยายามที่จะโน้มนำ โน้มน้าว คนอื่นให้มีชีวิตที่ดี...คือไปชวนให้ชาวบ้านคิด แต่ตัวเองคิดไม่เป็น" 

เรื่อง "ลูก" ด้วย การเลิกสูบบุหรี่ของผมหมายถึง การที่เราไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเราเอง แต่เราคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่มีความปรารถนาดีกับเรา "ผมเลิกบุหรี่เพื่อต้องการให้ลูกและภรรยาสบายใจ เพราะว่าเรารักเขา"

และเรื่อง "สุขภาพ" ด้วย ผมเป็นคนที่ชอบเตะฟุตบอลมาก เมื่อก่อนผมตัดสินใจเลิกเตะฟุตบอลไปครั้งหนึ่ง ฟังดูเหมือนนักฟุตบอลไหมครับ เพราะเตะแล้วมันอายเค้าครับ คือ เป็นตัวยืนอย่างเดียววิ่งไม่ไหว ก็เลิกเตะบอลไปพักหนึ่ง แต่พอเลิกบุหรี่ได้ผมก็กลับมาเตะฟุตบอลได้อีก แข็งแรงขึ้นมาก

"ผมคิดว่าเหตุผลสำคัญที่จะทำให้คนเลิกสูบบุหรี่ที่ดี ต้องสามารถทำให้เขารู้สึกว่า เขาไม่ได้เลิกบุหรี่เพื่อตัวเอง ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้เกิดและอยู่บนโลกนี้เพียงลำพัง มีความห่วงใย จากคนรอบข้าง ถ้าเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่า เลิกบุหรี่เพื่อผู้อื่น ผมเชื่อว่า การเลิกบุหรี่ได้จะมีผลอย่างมากในการทำให้โลกใบนี้ดีขึ้น มันยิ่งใหญ่กว่าการเลิกเพื่อตัวเองเท่านั้น"

"นอกจากนี้ ต้องไม่เกี่ยวโยงบุหรี่เข้ากับความดี ความชั่วของคน มันคนละเรื่องกัน เพราะคนไม่สูบบุหรี่ทำชั่วก็มี คนดีที่สูบบุหรี่ก็มี ดังนั้น เราจะต้องไม่พูดถึงจุดนี้" คุณเชคได้ให้ข้อคิดดีๆ ไว้

ข้อมูลจาก : วารสาร Smart ฉบับที่ 82 เดือนพฤศจิกายน 2549

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ รูปภาพจาก google

นำมาเผยแพร่ใหม่ วันที่ 9 สิงหาคม 2561