เยาวชนอุบลฯ สืบสานวัฒนธรรม เพื่อท้องถิ่นปลอดบุหรี่

  • 358 Views
  • 24 กันยายน 61

คอลัมน์ : นักสื่อมวลชน รณรงค์บุหรี่

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ชมรมสื่อมวลชนสีขาว ร่วมศิลปินหมอลำสื่อวัฒนธรรมจังหวัดอุบล จัดกิจกรรมประกวดฟ้อนรำประกอบเพลงจากอัลบั้มสื่อวัฒนธรรมหมอลำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ณ ห้างสุนีย์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความสามารถในเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ใช้โอกาสนี้เชิญชวนเพื่อนๆ มาร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชนดีกว่าใช้เวลาว่างไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และยาเสพติด ผ่านเวทีการแสดงนี้

มาฟังแนวคิดและการเป็นแบบอย่างเยาวชนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ของทั้ง 5 ทีม

โรงเรียนม่วงสามสิบ อัมพวัน 

"พวกเราได้รวมกลุ่มกันหลังทราบข่าวจากครูว่าจะมีการประกวดฟ้อนรำ เพลงรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ พอได้เข้าร่วมก็อยากจะบอกเพื่อนๆ ที่สูบบุหรี่ว่า มันไม่เท่แล้ว เป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากกว่า หันมาทำกิจกรรมที่เรารักดีกว่า อยากให้คนที่สูบเลิกสูบ หันมารักตัวเอง เพราะควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อตัวเองและคนรอบข้างด้วย" 

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 

"ดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ นอกจากจะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดีกว่าไปเที่ยวหรือไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่เป็นจุดเร่ิมต้นของสิ่งเสพติดชนิดอื่นๆ " 

โรงเรียนวิจิตราพิทยา

"ดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพราะชอบการแสดงแบบนี้อยู่แล้ว เป็นกิจกรรมที่ดี ทุกวันนี้การสูบบุหรี่เข้ามาทางสื่อมากมาย ทำให้วัยรุ่นอยากลองโดยที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องอันตราย ไม่รู้ว่าควันบุหรี่มีอันตรายมากทั้งตัวเราและคนรอบข้าง ก็อยากให้เพื่อนๆ เลิก แล้วก็หันมาเล่นกีฬาหรือกิจกรรมที่สนใจ และก็จะได้ไปรณรงค์เริ่มต้นที่คนใกลชิด อย่างครอบครัว และเพื่อนๆ ในโรงเรียน"

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 

"ดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ และก็เป็นกิจกรรมที่พวกเราชอบด้วย ทำให้เรารู้พิษภัยของบุหรี่มากขึ้น โดยเฉพาะควันบุหรี่ซึ่งเป็นอันตรายทั้งตัวคนที่สูบและคนที่ใกล้ชิดเรา หลังจากนี้ก็จะเร่ิมรณรงค์ที่ครอบครัว และเพื่อนๆ ในโรงเรียนให้ ลด ละเลิกบุหรี่" 

อาชีวะศึกษาอุบลราชธานี 

"กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี ที่พวกเราคิดว่า การสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้เราดูเท่ สู้หันมาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แล้วเราก็รู้สึกภูมิใจ หลังจากนี้ก็จะได้ทำกิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียนของเรา ซึ่งก็มีอยู่แล้ว จะได้ทำต่อเนื่องบอกต่อเพื่อนๆ ให้ลด ละเลิกบุหรี่ หันมาออกกำลังกายหรือทำกิจกรรอย่างอื่นที่มีประโยชน์ดีกว่า"

5 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบและได้รับรางวัล คือ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร คว้ารางวัลชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบ อัมพวัน รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ อาชีวะศึกษาอุบลราชธานี   โรงเรียนวิจิตราพิทยาคม 

 

กิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คุณเทียรชัย พุทธรังษี มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาท และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับเยาวชนนักแสดงทุกคน ในงานยังได้รับเกียรติจากศิลปินหมอลำชื่อดังระดับศิลปินแห่งชาติมาร่วมลำและชื่นชมลูกหลานเยาวชนคนเก่งของจังหวัดอุบลด้วย กิจกรรมนี้จะขาดคนสำคัญที่เป็นทั้งแม่งาน เป็นผู้ประสานให้เกิดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ อีกทั้งยังเป็น 1 ในศิลปินหมอลำสื่อวัฒนธรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ คือ ดีเจ ตุ้ย หรือ ปิยะวรรณ เกษเสนา ทำให้งานประสบความสำเร็จได้อย่างสวยงาม

เยาวชนนักแสดงเหล่านี้ จะเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆ น้องๆ เยาวชน ที่ต่างก็มีความคิดว่า หลังจากการประกวดก็จะมีกิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียน และเชิญชวนเพื่อนๆ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ หันมาเล่นกีฬา หรือทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบและรักดีกว่า

ข้อมูลโดย สุขสันต์​ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 24 กันยายน 2561