รู้หรือยัง "หลาดภูเก็ต" ปลอดบุหรี่แล้วนะ

  • 614 Views
  • 28 กันยายน 61

คอลัมน์ : ผู้นำมาเล่า

ในปัจจุบัน พืี้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต บริเวณถนนถลาง ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด โดยเฉพาะในทุกวันอาทิตย์ที่มีตลาดถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างขาติมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้ คณะทำงานได้พูดคุยหารือร่วมกับประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนย่านเมืองเก่าเห็นพ้องต้องกันว่าควรสร้างให้เกิดวามเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่หลาดใหญ่ ด้วยการสื่อสารให้ชัดเจนว่า "บริเวณหลาดใหญ่ภูเก็ตเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่"

การติดสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ที่ชัดเจนเห็นตลอดเส้นทางของถนนถลาง เพื่อให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ จึงได้ร่วมกันออกแบบป้ายรณรงค์ จนได้ออกมาเป็นรูปแบบหญิงสาวใส่ชุดท้องถิ่น บ๊ะบ๋า หย๊ะหยา และชายหนุ่มสวมเครื่องแบบพร้อมข้อความ "ห้ามสูบบุหรี่ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย 5,000 บาท"

เมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา ได้เปิดตัวโครงการ "หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่" ณ ถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ ได้รับเกียรติจากท่านสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานและร่วมลงนาม MOU กับ 5 หน่วยงาน คุณสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คุณดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต คุณจิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต คุณจันจิรา สิตบุศย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต และคุณสรัญญา บุญโสม กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

การ MOU ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่ว่า ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันดำเนินงานภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อร่วมสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ และสนับสนุนการจำกัดพื้นที่การสูบบุหรี่ในชุมชนย่านเมืองเก่า "หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่" และควบคุมดูแลชุมชนย่านเมืองเก่า ถ.ถลางและซอยรมณีย์ (เป็นพื้นที่นำร่อง) ให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติของเทศบาลและพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี พ.ศ.2560 ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำพื้นที่ปลอดบุหรี่ผ่านเพจของตลาดอย่างต่อเนื่อง และผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ของชุมชน

นับเป็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านนโยบายให้เกิดการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพของคนในชุมชน เที่ยวแบบอากาศบริสุทธิ์ สุขภาพดี ต้องมาที่หลาดใหญ่ภูเก็ตเพราะปลอดบุหรี่

ข้อมูลโดย อุรพี จุลิมาศาสตร์ กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 28 กันยายน 2561