สื่อมวลชน : ผลิตคลิปโดนใจ เพื่อการสื่อสารรณรงค์ในยุค 4.0

  • 799 Views
  • 11 ตุลาคม 61

คอลัมน์ : เก็บมาฝาก

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น ในการผลิตคลิปผ่านแอปพริเคชั่นที่ตัดต่อได้จากมือถือของตัวเอง เป็นหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน 2 รุ่นๆ ละ 20 คน รุ่นที่ 1 จัดที่ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2561 และรุ่น 2 ที่ โรงแรมเซอร์เจมส์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

คิดคอนเซปต์เรื่องที่จะนำเสนอ การถ่ายทำและตัดต่อเนื้อหาให้อยู่ในเวลาที่กำหนด จนสำเร็จเป็นคลิปที่ดูแล้วเข้าใจง่าย แชร์เร็ว

นางสาวแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิฯ ได้กล่าวว่า การสื่อสารข่าวสารของสื่อในยุคปัจจุบัน หรือที่เรียกว่ายุค 4.0 มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สื่อมวลชนทุกสาขาทุกแขนง จะได้เรียนรู้เพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการนำเสนอการทำงานในพื้นที่ผ่านคลิปภาพเพื่อให้ได้อรรถรส โดนใจกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสาร ให้ผู้รับสารหรือผู้ชม ที่ชมแล้วเข้าใจง่าย และแชร์เร็ว ต้องยอมรับว่า ในปัจจุบันการเสนอข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นช่องทางที่สำคัญมาก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แพร่ไปในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน เพื่อให้รู้ถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ นั่นคือกลุ่มเป้าหมายที่สื่อมวลชนนักรณรงค์ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น คลิปที่ผลิตได้จากมือถือที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว จึงเป็นสื่อที่เอื้อต่อการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้อย่างง่ายในมือของนักรณรงค์ออนไลน์อย่างพวกเรา....

 

ต้องขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม ที่มาให้ความรู้เรื่องของการสื่อสารเพื่อการรณรงค์อาจารย์นิศรารัตน์ วิไลลักษณ์ และ อาจารย์ปรัชญา ทองชุม ที่มาสอนเทคนิกการผลิตคลิปแบบโดนใจ รศ.ดร.กิตติ กันภัย ที่มาให้ข้อคิดเห็นจากการทำคลิป และให้ความรู้เรื่องการสื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตคลิปในสองรุ่นนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดี และสื่อมวลชนนักรณรงค์ออนไลน์ ได้ความรู้ ได้ประโยชน์นำไปใช้งานได้จริง

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ smartonline

วันที่ 11 ตุลาคม 2561