4 ความเชื่อผิดๆ!! ทำกลุ่มวัยรุ่นนิยม “บุหรี่ไฟฟ้า”ระบาดหนัก แพทย์วิจัย อี-ซิคกาแรต “ไม่ช่วยเลิกสูบ” ซ้ำทำอยากบุหรี่เพิ่ม

  • 836 Views
  • 24 ตุลาคม 61

คอลัมน์จับกระแส

ข้อมูลการสำรวจ National Youth Tobacco Survey (NYTS) ส่วนปีก่อน มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 1.73 ล้านคน คิดเป็น 11.7% สอดรับกับยอดจำหน่าย “บุหรี่ไฟฟ้าชนิดใหม่” ยอดพุ่งสูงกว่า 132% ตลอดเวลา 5 ปี นับแต่ พ.ศ.2555-2560

งานวิจัยล่าสุดของ พญ.คริสเตน ดับเบิลยู โบลด์ (Dr. Krysten W. Bold) และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเยล (Yale) สหรัฐอเมริกา ศึกษากลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมจำนวน 808 คน เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ ต่อเนื่องยาว 3 ปี ผลศึกษาชี้ชัดว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่น นำไปสู่การสูบบุหรี่ธรรมดาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือ สูงกว่าวัยรุ่นที่ไม่เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้าถึง 7 เท่า ในทางกลับกันไม่พบวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ธรรมดาจะเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า ย้ำผลการศึกษาหลายชิ้นที่ผ่านมาว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่เครื่องมือช่วยเลิกสูบบุหรี่ของกลุ่มวัยรุ่น อีกทั้งยังพบว่าอัตราสูบบุหรี่ ปริมาณ และความถี่ในการสูบของกลุ่มวัยรุ่นสูงขึ้นในแต่ละปีที่ทำการศึกษา สถานการณ์ดังกล่าวทำให้หลายหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา กังวลจนออกมาเตือนถึงการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

Dr. Jonathan D. Klein คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิลลินอยด์ แห่งชิคาโก (Illinois at Chicago) ประกาศเตือนถึงโทษของบุหรี่ไฟฟ้า เพราะพบว่า สารพิษจากบุหรี่ไฟฟ้าทำลายการเจริญของปอด ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบไหลเวียนเลือด โรคหัวใจ และโรคติดเชื้อ ทั้งเตือนว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินที่ทำให้เสพติด ทำให้ผู้เสพต้องเพิ่มปริมาณการสูบถี่มาก ขึ้น ๆ ในหลาย ๆ งานวิจัยชี้ชัดอีกว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้านำไปสู่การสูบบุหรี่ธรรมดา (E-Cigarettes: A 1-Way Street to Traditional Smoking)

เอกสารอ้างอิง : Bold KW, Kong G, Camenga DR, et al. Trajectories of E-Cigarette and Conventional Cigarette Use Among Youth. Pediatrics. 2018;141 (1):e20171832

Klein JD.E-Cigarettes: A1-Way Street ot Traditional Smoking and Nicotine Addiction for Youth. Pediatrics. 2018;141(1):e20172850

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline 

วันที่  24 ตุลาคม 2561