วิ่งตามกระแส ตีแผ่โทษภัยบุหรี่

  • 174 Views
  • 29 ตุลาคม 61

คอลัมน์ เรื่องเล่าจากพื้นที่

วิ่งตามกระแส ตีแผ่โทษภัยบุหรี่

เทรนที่กำลังฮอตฮิต เป็นกระแสในยุคนี้ คงไม่พ้น “งานวิ่ง , เดิน – วิ่งเพื่อการกุศล” ที่มักจะจัดโดย หน่วยงาน องค์กร หรือชมรม ต่างๆ ที่สนับสนุนให้คนไทย หันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น

สถานีวิทยุกองทัพบกที่ 3 ได้ตระหนักถึงเรื่องการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในเรื่องการรณรงค์ไม่สูบบุหรื จึงมีแนวคิดในการ จัดกิจกรรมร่วมกับงานวิ่ง โดยมีการจัดบูทให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของบุหรี่ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 (ฉบับใหม่) กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องสื่อต่างๆ นอกจากนั้นต้องขอบพระคุณเจ้าของงาน ชมรมวิ่งเหิรฟ้ารันนิ่ง, ร้านเหิรฟ้าผักบุ้งลอยฟ้า ที่จัดเตรียมสถานที่และให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพของคนไทยในครั้งนี้

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยนักวิ่งที่มีใจรักสุขภาพ มีนักวิ่งเดินทางมาจากพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพิษณุโลก จนเต็มพื้นที่ ระยะทางในการวิ่งทั้งสิ้น 4.0 กิโลเมตร และฝ่าด่านต่างๆ  4 ด่าน เมื่อเข้าถึงเส้นชัย ก็ได้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุข สนุกสนาน

ในส่วนของบูทกิจกรรม รัก(ษ์)หัวใจ ห่างไกลบุหรี่ ภายในบูทกิจกรรมประกอบไปด้วยการให้ความรู้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ การให้ความรู้เกี่ยว พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ความรู้เรื่องโทษและภัยของบุหรี่เป็นต้น ซึ่งมีคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีหลายท่านร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ หรือคนรอบข้างที่เลิกบุหรี่ไว้ในครั้งนี้ด้วยครับ

จะเห็นได้ว่าการสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการส่งต่อความรู้ให้กับคนอีกหลายๆ กลุ่ม เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งต่อความห่วงใยดีๆ ที่อยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมปลอดบุหรี่.....

ข้อมูลโดย กรณ์ดนัย กะลาศรี กองบรรณาธิการ Smartonline 

วันที่ 29 ตุลาคม 2561