ปักกิ่ง เดินหน้าปราบควัน ตัดคะแนน "เครดิตสังคม" หากสูบไม่เลือกที่

  • 181 Views
  • 2 พฤศจิกายน 61

คอลัมน์เก็บมาฝาก

กรมการสาธารณสุขประจำกรุงปักกิ่ง เตรียมหักคะแนนความน่าเชื่อถือทางสังคมผู้สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เสริมจากมาตรการลงโทษอื่นที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ การนำชื่อประจานต่อสาธารณะและการลงโทษปรับเงินสูงสุด 200 หยวน หรือราว 1,000 บาท

 

ระบบความน่าเชื่อถือทางสังคม ได้รับการสนับสนุนโดยคณะกรรมการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติจีน (National Development and Reform Commission : NDRC) ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการจัดทำฐานข้อมูลทั่วประเทศ เพื่อจัดแบ่งระดับความน่าเชื่อถือของพลเมืองทั่วไป นักธุรกิจเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะมีผลต่อบุคคลทุกด้าน ทั้งการอนุมัติเงินกู้ และการโดยสารเครื่องบิน 

ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนครปักกิ่ง ได้จัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ และควบคุมลงไปตรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่ผิดกฎหมาย โดยมุ่งเป้าหลักตามโรงแรมที่พัก และแหล่งท่องเที่ยว โดยห้ามประชาชนสูบบุหรี่บริเวณสถานที่สาธารณะต้องห้าม โดยจะอนุญาตเฉพาะพื้นที่กลางแจ้งที่ทางการกำหนดขึ้นมาเท่านั้น ส่วนไกด็นำเที่ยวก็ต้องเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อช่วยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

นอกจากนั้น ยังห้ามสูบบุหรี่บริเวณพื้นที่สาธารณะในร่ม อาคารสำนักงาน สถานีขนส่งมวลชน สถานีรถไฟ สนามบิน ร้านอาหาร ลานกีฬา ตลอดจนป้ายหยุดรถประจำทางมากกว่า 600 แห่งในปักกิ่ง และจัดโซนสีเหลือง สำหรับสูบบุหรี่กลางแจ้ง ขนาด 1.5 ตร.ม. ขึ้นมาแทน 

มาตรการที่เข้มงวด ทำให้ในปี 2560 จำนวนผู้สูบบุหรี่ในกรุงปักกิ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 3.99 ล้านราย ลดลงกว่าช่วงก่อนเริ่มบังคับใช้มาตรการการควบคุมการสูบบุหรี่อย่างจริงจัง ในปี 2558 ราว 1.1 เปอร์เซ็นต์ 

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ผูัจัดการรายวัน

Smartonline วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561