We are Tobacco Control LEADERSHIP : ผู้นำในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

  • 495 Views
  • 9 พฤศจิกายน 61

คอลัมน์ผู้นำมาเล่า

เมื่อวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ (SEATCA) และศูนย์พัฒนาศักยภาพภาคีด้านการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้บทเรียนผู้นำในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จำนวนกว่า 100 คนจากทั่วประเทศ ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนายลือชัย เจริญทรัพย์ ได้มาร่วมเป็นประธานพิธีเปิดและให้กำลังใจกับผู้นำนักขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชนทุกท่าน ในฐานะพ่อเมืองจังหวัดตรัง

ในการเสวนาหัวข้อ "นโยบายและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้จังหวัดตรัง เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบสูบ 2560"  มีนายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง ที่ได้ประกาศให้ร้านอาหารปลอดบุหรี่ทั้งเทศบาล นายสุเมธ รอดรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลสิเกา ประกาศให้เทศบาลปลอดบุหรี่ นายเรืองชัย ช่วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ กับการผลักดันมาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ นายบรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง : บทบาทคนทำงาน สสจ.เพื่อสนับสนุนการควบคุมยาสูบในพื้นที่ พระมหาสุวรรณ วิชชาธโร เจ้าคณะอำเภอเมือง วัดกุฎใน (วัดนิโครธราราม) : ร่วมประกาศให้วัดปลอดบุหรี่ และนางสาวสุวณี สมาธิ สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง  กับก้าวต่อไปเพื่อตรังปลอดบุหรี่ โดย นางสาวปิยะวรรณ เกษเสนา ประธานสื่อมวลชนสีขาว ผู้นำจากจังหวัดอุบลราชธานี และ ร.ต.อ.ปรีชา จันทร์ศรี ประธานชมรมวิทยุกระจายเสียงพิจิตร ผู้นำจากจังหวัดพิจิตร เป็นผู้ดำเนินรายการ 

หลังจากเสวนาแล้ว เหล่าผู้นำได้ลงไปเยี่ยมชมพื้นที่จริง ใน 2 พื้นที่

1. วัดกฎิยาราม ซึ่งหน้าวัดได้ขึ้นป้ายขนาดใหญ่ วัดปลอดบุหรี่และเหล้า ภายในบริเวณวัดมีการติดสติ๊กเกอร์ เห็นได้อย่างชัดเจน พระสิริภพ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสได้เล่าให้ฟังว่า ได้ขอความร่วมมือและกำหนดให้งานศพเป็นงานศพปลอดบุหรี่ด้วย

2. สถานีรถไฟกันตัง เป็นสถานีสุดท้ายของฝั่งอันดามัน มีความสวยงามทุกคนที่มาเที่ยวจังหวัดตรัง ต้องไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปและเชคอิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง ในบริเวณสถานีที่มีทั้งร้านกาแฟ พิพิธภัณฑ์ จึงมีป้ายประกาศอย่างชัดเจนว่าปลอดบุหรี่ รวมทั้งร้านอาหารในเขตเทศบาลก็ปลอดบุหรี่ทั้งหมด 

วันที่ 2 เป็นวันเปิดเวทีให้ผู้นำจากจังหวัดต่างๆ ได้นำ Poster Presentations ในการดำเนินงานขับเคลื่อนในจังหวัด ในหัวข้อการขับเคลื่อนนโยบายและสร้างนวัตกรรม ใน 25 พื้นที่

1.กลุ่มนโยบายตลาดปลอดบุหรี่ ตลาดนัด Chillva ภูเก็ตเพื่อโซนปลอดบุหรี่ จังหวัดภูเก็ต, ตลาดน้ำดำเนินสะดวกปลอดบุหรี่ จังหวัดราชบุรี, กาดนัดสุขใจฮิมกว๊านพะเยาปลอดบุหรี่, ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามปลอดบุหรี่ 

2.กลุ่มนโยบายร้านอาหารปลอดบุหรี่ ร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาปลอดบุหรี่, ร้านอาหารเขตเทศบาลเมืองกันตังปลอดบุหรี่, ร้านอาหารเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชปลอดบุหรี่,  ร้านอาหารจังหวัดอุบลราชธานีปลอดบุหรี่ 

3.กลุ่มนโยบายร้านค้าไม่ขายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชน โคราช 2+7 คุ้มครองเด็กและเยาวชน, อำเภอนครไทยโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบมาตรการ 7 บวก 4, คุมกำเนิดนักสูบหน้าใหม่ในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาฯ จังหวัดอุตรดิตถ์, 1 ทำ 4 จังหวัดเชียงใหม่,

4.นโยบายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่  สถานีวิทยุกองทัพบกที่ 2 ต้นแบบปลอดบุหรี่ พิษณุโลก, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ดงคู่ ปลอดบุหรี่ 5+ จังหวัดสุโขทัย,สานพลังวัดปลอดควันบุหรี่จังหวัดตรัง, สถานีขนส่งจังหวัดสระบุรีปลอดบุหรี่, 

5.กลุ่มนโยบายเทศบาลปลอดบุหรี่ เทศบาลตำบลสิเกายุคใหม่ไร้ควันบุหรี่, ชุมชนดอนแก้วปลอดบุหรี่, สานพลังชุมชนตำบลบุ่งหวายปลอดบุหรี่ จังหวัดอุบลราชธานี, เมืองชัยภูมิปลอดบุหรี่, เทศบาลตำบลอ่าวลึกไร้ควันบุหรี่ วัด โรงเรียน เขตเทศบาลตำบลอุ่มเม้าปลอดบุหรี่, เสริมพลังผสานเครือข่ายเพื่อเทศบาลร้อยเอ็ดปลอดบุหรี่, ปริกแจ่มใส ร่วมใจ ปลอดภัยควันบุหรี่, ท่าก๊อปปลอดบุหรี่ในสถานที่ราชการโรงเรียนและวัด 

สุดท้าย คือ การเพิ่มกำลังใจในการทำงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนงานด้านควบคุมยาสูบมากว่า 32 ปี โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ พร้อมทั้งได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานแบบสามเหลี่ยมเขยื่ยนภูเขา

จากการดำเนินงานใน 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้อยู่เบื้องหลังทั้ง 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพภาคีด้านการสร้างเสริมสุขภาพ นางสาวบังอร ฤทธิภักดี ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ (SEATCA) และนางสาวแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  พร้อมที่จะเดินหน้ามุ่งเน้นลงไปที่ องค์กรปกครองท้องถิ่น ด้วยมีศักยภาพและมีความใกล้ชิดกับชุมชน ทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จมากที่สุดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ด้วยพลังของ อปท.ที่จะได้ขยายไปในทุกจังหวัดและทั่วประเทศในแผนงานหน้า 

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561