สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนโดยใช้หลักพระพุทธศาสนา "กระบี่เมืองคุณธรรม"

  • 121 Views
  • 25 มกราคม 62

คอลัมน์เก็บมาฝาก

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นายสมโภช โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่ ประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเดินรณรงค์โครงการกระบี่เมืองคุณธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของบุหรี่และยาเสพติด โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา เป็นผู้กล่าวรายงาน 

กิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดกระบี่ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สื่อมวลชนกระบี่อาสา กลุ่มจิตอาสา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล พร้อมวงโยธวาทิต โรงเรียนอิศรานุสรณ์ โรงเรียนอุตรกิจ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

การอบรมเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่โลกกว้าง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้านภัยยาเสพติด โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมโดยรวม มุ่งเน้นปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับเด็กเยาวชน และประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 กิจกรรมภายในงาน มีการเดินรณรงค์โครงการกระบี่เมืองคุณธรรม (จากศาลากลางจังหวัดกระบี่ ไปยัง วัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวง) จากนั้นมีการเสวนาปัญหายาเสพติด บุหรี่ เหล้า การพนัน และอื่นๆ พร้อมธรรมะนันทนาการหลักประกันชีวิตด้วยศีล 5 และกิจกรรม "Big cleaning Day" ณ วัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวง 

 

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข่าวปลอดควัน จังหวัดกระบี่

วันที่ 25 มกราคม 2562