โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบขานรับ "จัดเขตปลอดบุหรี่ 5 เมตรจากรั้วโรงเรียน" อย่างเป็นรูปธรรม

  • 265 Views
  • 1 กุมภาพันธ์ 62

คอลัมน์รอบรั้วโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการจัดเขตปลอดบุหรี่ และสนับสนุนกฎหมายควบคุมยาสูบอย่างเป็นรูปธรรม 

โรงเรียนต้นแบบ ในเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ต่างพร้อมใจกัน จัดเขตปลอดบุหรี่ด้วยการเพ้นท์โลโก้ห้ามสูบบุหรี่ จากประตูทางเข้า - ออก โรงเรียนห่างระยะ 5 เมตร ตามที่กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ที่มีประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อหนึ่งนั้นคือ การกำหนดเขตปลอดบุหรี่ให้แก่สถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยโรงเรียนอยู่ในประเภท "เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด" คือ ห้ามมิให้มีการสูบหรือจัดที่สูบบุหรี่ในโรงเรียน และบริเวณประตูทางเข้า - ออก ภายในรัศมี 5 เมตร ก็ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ด้วย

ครูและนักเรียน โรงเรียนต้นแบบ ได้ร่วมมือกันทำสัญลักษณ์ไม่สูบบุหรี่ ด้วยการวาด พ่น เพ้นท์สี ในบริเวณที่ต้องการเพื่อเป็นการประกาศให้แก่บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มาใช้สถานที่ รับทราบร่วมกันว่า "โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 100 เปอร์เซ็นต์" 

ข้อมูลจาก : เบญจณี บินซัน ผู้ประสานงานเครือข่ายครูฯ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562