All Posts

2,015 Views

 • 15 มกราคม 61

บริษัทบุหรี่ สร้างภาพลักษณ์อันดี ด้วยการตั้งมูลนิธิ

ความสำคัญกับกลยุทธ์การแทรกแซงนโยบายรัฐและสร้างภาพลักษณ์อันดีของบริษัทบุหรี่ผ่านการตั้งมูลนิธิฯ การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR แทนการทำงานของบริษัทบุหรี่โดยตรง เป็นส่ิงสำคัญมากสำหรับบริษัทบุหรี่

214 Views

 • 12 มกราคม 61

สวัสดีปีใหม่ หัวใจพองโต

"ผมได้รับพรนี้ทีไร หัวใจพองโตทุกปี บอกย้ำอีกครั้ง ท่านยิ้มแล้วเอ่ย "หัวใจพองโตจะดีแล้วนายเอ๋ย อย่ามาถุงลมโป่งพอง อย่างผมละเหนื่อยทั้งปี เหนื่อยทั้งชีวิต"

1,984 Views

 • 10 มกราคม 61

"ป(ล)อด" รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

สถาบันยุวทัศน์ฯ ร่วมกับสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม "ป(ล)อด" รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ชูแนวคิด "ของขวัญที่ดีที่สุด" คือการมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อลูกและครอบครัว

1,930 Views

 • 26 ธันวาคม 60

Gen Z ลุยสร้างความเข้าใจร้านค้าไม่แบ่งไม่ขายบุหรี่ อายุต่ำกว่า 20 ปี

แกนนำทั้งหมดได้ฝึกการเป็นผู้นำผ่านการระดมความคิด ในประเด็น Gen Z บุญวัฒนา จะปกป้องลูกหลานโคราชจากบุหรี่ได้อย่างไร โดยมีโจทย์คือ "โรงเรียน และชุมชน เราจะปกป้องเด็ก Gen Z และเฝ้าระวังร้านค้าไม่ขายบุหรี่ให้เด็กอย่างไร?

464 Views

 • 26 ธันวาคม 60

แม่สูบบุหรี่ตอนท้อง เพิ่มความเสี่ยง เด็ก "สมาธิสั้น"

"สมาธิสั้น" เกิดจากกรรมพันธ์ุ ซ้ำแม่ขี้เหล้า แถมสูบบุหรี่ตอนท้อง เพิ่ม 28% หมอจิตเวชเผย โดยเฉพาะเด็กพื้นที่แนวตะเข็บชายแดน

866 Views

 • 25 ธันวาคม 60

"ความรัก" ยาเลิกบุหรี่ที่ดีที่สุด

ความรัก....ยาชูกำลังใจในทุก ๆ เรื่อง แม้แต่เรื่องที่คุณคิดว่ายาก อย่างกับการเลิกบุหรี่ เชื่อสิ คุณทำได้เพื่อคนที่คุณรัก และเพื่อสุขภาพของตัวเอง แบบอย่างที่ดีเมื่อเจ้าชายแฮรี่ เลิกบุหรี่ให้กับคนที่ท่านรัก....เมแกน มาร์เคิล

112 Views

 • 29 ธันวาคม 60

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนกฎหมายใหม่

บทบาทแกนนำเยาวชนกับการสนับสนุนกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเยาวชนโดยตรง เพื่อการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นที่ของตนเอง

1,412 Views

 • 25 ธันวาคม 60

นำร่องมัสยิดปลอดบุหรี่ ที่เกาะลันตา

มัสยิดปลอดบุหรี่ เพื่อคนในชุมชน อำเภอเกาะลันตานำร่องหวังเป็นต้นแบบทั้งตำบลเกาะลันตา เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสุขภาพของคนในตำบล

78 Views

 • 22 ธันวาคม 60

"ร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ปลอดบุหรี่"

บทบาทของสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน ลงพื้นที่จริง ได้สื่อสารกับผู้ประกอบการด้วยตัวเอง ทำให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยและจัดพื้นที่ปลอดบุหรี่ ตามที่กฎหมายฉบับใหม่กำหนดให้ปลอดบุหรี่

604 Views

 • 20 ธันวาคม 60

บทบาทเชิงรุกของผู้นำท้องถิ่น

ผู้นำท้องถิ่น กับบทบาทเชิงรุกขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) เพื่อคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ จะมีบทบาทเชิงรุกเพื่อคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่และแลกเปลี่ยนบทเรียน ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงาน

1,272 Views

 • 22 ธันวาคม 60

วอน ศธ. ช่วยเยาวชน บรรจุเรื่องพิษภัยบุหรี่ เป็นหลักสูตร

ผลการติดตามประเด็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะในข้อการห้ามจำหน่ายบุหรี่แก่เด็กและเยาวชน พบว่า หากไม่เน้นย้ำให้การศึกษาถึงพิษภัยและอันตรายของยาสูบในเด็กระดับมัธยม จะส่งผลให้การสูบบุหรี่ในเยาวชนไทยไม่ลดลง